Definicions Català

  • Persona que pretén guanyar a una altra o a unes altres en una competició o una lluita: a la final de ping-pong, la jugadora xinesa va guanyar la seva contrincant russa. sin:  contrari,  rival