Definicions Català

  • Artista, especialment de circ o de carrer, que fa moltes contorsions amb el cos.