Definicions Català

  • Que està en contacte amb una altra cosa, al seu costat: dorm a una habitació contígua a la del seu germà.