Definicions Català

  • Donar una informació com a resposta a una pregunta, una petició o una opinió que ha fet algú: no he tingut temps de contestar totes les preguntes de l'examen. sin:  respondre
  • Expressar desacord i oposició contra algú o alguna cosa: quan el renyo sempre em contesta. sin:  replicar