Definicions Català

  • Transmissió d'una malaltia per contacte amb el bacteri o el virus que la causa: prendre precaucions contra el contagi d'algunes malalties. sin:  contaminació
  • Transmissió d'una idea o d'un sentiment per influència d'una altra persona.