Definicions Català

  • Demanar opinió o consell sobre una cosa: trucaré al servei d'informació per consultar si el mercat és obert els dilluns. sin:  assessorar-se,  preguntar
  • Buscar informació sobre alguna cosa: jo sempre consulto l'enciclopèdia abans de fer un treball.
  • Tractar un assumpte amb altres persones per conèixer el seu punt de vista sobre alguna cosa: hauríem de consultar els veïns si també els han tallat el subministrament d'aigua.