Definicions Català

  • Cerca d'informació, d'opinió o de consell que es demana o que es fa sobre una cosa: trucaré a l'ajuntament per fer una consulta sobre els transports.
  • Lloc on un metge rep, examina i atén els seus pacients o on un advocat tracta amb els seus cllients: si no et trobes bé hauràs d'anar a la consulta del metge.
  • Examen i atenció que un metge presta als seus pacients: durant la consulta, la metgessa em va fer moltes preguntes i proves.
  • Reunió de diverses persones per tractar un assumpte, especialment quan els metges han de parlar sobre un cas de malaltia greu.