Definicions Català

  • Fabricació d'una obra material, generalment molt gran, d'acord amb una tècnica de treball complexa i fent servir una gran quantitat d'elements: la construcció d'un pont. sin:  bastiment
  • Conjunt de persones, tècniques i materials relacionats amb la fabricació d'edificis, d'obres d'arquitectura o d'enginyeria: la vaga de la construcció.
  • Edifici o obra d'arquitectura o d'enginyeria: a la ciutat de Chicago hi ha construccions molt diverses i magnífiques.
  • gramàtica Unió i combinació adequada de les paraules o les oracions d'acord amb les normes de la gramàtica.