Definicions Català

  • Establir o fundar una empresa, una organització, etc: han constituït la comunitat de propietaris de la finca.
  • Formar una cosa unint les seves parts diverses: sis jugadors de bàsquet constitueixen un equip. sin:  compondre
  • Ser o resultar alguna cosa: l'hàbit del tabac constitueix un perill per a la salut.
  • Establir algún en una situació legal: l'han constituït hereva del negoci.