Definicions Català

  • Estar format o compost de diversos elements: un joc de cafè consta de tasses, platets, culleretes, sucrera, etc.
  • Tenir la seguretat que un fet és cert o veritable: em consta que vas fer tard perquè jo era allà.
  • Estar algú o alguna cosa registrat, inscrit o consignat en algun lloc: el seu nom no consta en la llista d'alumnes.