Definicions Català

  • Voluntat ferma i continuada en la determinació de fer una cosa o en la manera de realitzar-la: estudiar amb constància per treure bones notes.
  • Fet de verificar que una cosa és certa: per acusar algú hi ha d'haver constància del seu crim.
  • Document que demostra que una cosa és certa.