Definicions Català

  • Reflexionar amb atenció i cura sobre una cosa per formar-se'n una opinió: estic considerant la idea d'anar-me'n a viure a Austràlia.
  • Formar-se una opinió raonada sobre un assumpte o una persona: hi ha persones que consideren que anar en moto és molt perillós.