Definicions Català

  • Reflexió que es fa amb atenció i cura per formar-se una opinió sobre una cosa.
  • Opinió que es forma després d'aquesta reflexió: m'ha explicat les seves consideracions sobre la religió.
  • Respecte o atenció amb què es tracta una persona o una cosa: han estat molt amables i ens han parlat amb molta consideració.