Definicions Català

  • Aprovació d'una cosa, permís perquè una acció es realitzi: els meus pares m'han donat el seu consentiment per fer el viatge.