Definicions Català

  • Opinió que es dóna o que es rep sobre el que s'ha de fer o la manera de fer-ho: abans de deixar els estudis va demanar consell als seus pares.
  • Grup de persones que s'encarrega de dirigir, informar o aconsellar: consell de ministres; consell d'empresa; consell escolar.