Definisjoner Katalansk

  • [fet, cosa] Que segueix o succeeix sense interrupció una altra cosa: dilluns i dimarts són dies consecutius. sin:  seguit,  successiu
  • gramàtica [conjunció] Que introdueix una oració que és resultat d'una altra anterior: està nevant molt, doncs serà millor que avui no sortim de casa.
  • gramàtica [oració] Que expressa una acció, un procés o un estat que resulta d'un altre anterior: a l'oració ha plogut tant que el garatge s'ha inundat d'aigua, que el garatge s'ha inundat d'aigua és una oració consecutiva.