Definicions Català

  • Coneixement que l'ésser humà té de la seva pròpia existència i de les coses que veu, diu i fa: quan va creuar l'autopista sense mirar no tenia consciència del que estava fent.
  • Capacitat que tenen les persones de jutjar la moralitat dels seus actes i de sentir culpabilitat pel que han fet malament: tenia mala consciència per haver tractat malament la seva amiga.