Definicions Català

  • Operació que es fa per connectar un aparell o un sistema a la xarxa elèctrica, telefònica, etc.
  • Unió de dos aparells o dos sistemes perquè s'estableixi una relació o una comunicació entre ells: ja tenim connexió a Internet.
  • Relació o unió entre dues coses: l'acusat va negar tota connexió entre la seva empresa de transports i el tràfic de drogues.