Definicions Català

  • Reunió de persones que té com a objectiu estudiar un tema social, cultural o científic determinat o exposar assumptes relacionats amb aquest tema: està molt interessada en el congrés sobre psicologia.
  • Reunió de persones que pertanyen a un mateix grup, associació o partit per estudiar o debatre assumptes d'interès comú.