Ορισμοί Καταλανικά

  • Fer més ferma alguna cosa, com ara una decisió, una opinió, etc: el director ha confirmat els horaris del proper curs.
  • Fer que el poder, el càrrec o la posició d'una persona sigui més fort o més segur: el congrés del partit l'ha confirmat en el càrrec de president.
  • Assegurar una creença o una opinió que abans no es tenia per certa: els científics han confirmat l'existència del virus. sin:  corroborar
  • Administrar a algú el sagrament de la confirmació.