Definicions Català

  • Prova que afirma o demostra la veritat d'una cosa.
  • Sagrament de l'església catòlica que consisteix a donar valor de nou a la fe religiosa dels fidels.