Definicions Català

  • Conjunt de dades i notícies relatives a una persona o cosa: al segle XIX la humanitat encara no tenia coneixença de la informàtica.
  • Conegut, persona amb la què es té relació o tracte, però sense arribar a l'amistat: té moltes coneixences a València.