Definicions Català

  • Canal o tub que serveix per portar líquids o gasos d'un lloc a un altre.
  • Òrgan del cos que té forma de tub: conducte biliar; conducte lacrimal.