Definicions Català

  • Que es considera en si mateix, de manera particular, per oposició a allò que és general i abstracte: no busco qualsevol llibre, sinó un llibre concret.
  • Que és real i es pot veure i tocar: la ira és abstracta i els objectes són concrets.