Definicions Català

  • Espectacle en què un músic o un grup de músics interpreta obres o temes musicals: concert de rock; concert de música clàssica.
  • Composició musical escrita per a un o diversos instruments solistes i una orquestra: concert per a piano i orquestra de F. Chopin.
  • Acord entre dues o més persones o entitats per acceptar un seguit de condicions i de drets: el concert europeu és l'acord que hi ha entre els països d'Europa. sin:  conveni,  pacte