Definicions Català

  • Idea que té una persona sobre alguna cosa, manera d'entendre un fet o una situació: el concepte de bellesa de l'antiguitat era diferent del nostre.
  • Opinió o judici que una persona té d'algú o d'alguna cosa: diu que té mal concepte d'ells i ni tant sols els coneix.