Definicions Català

  • Comprendre per mitjà de la raó la naturalesa, les qualitats i les relacions de les persones i les coses: no conec aquest programa informàtic.
  • Tractar o tenir relació amb una persona: coneixem el teu germà des de fa molts anys.
  • Comprendre per mitjà de la pròpia experiència: el meu avi ha conegut la crueltat de la guerra.
  • Tenir informacions i coneixements sobre alguna cosa, especialment sobre una matèria o ciència: coneix molt bé la llengua àrab perquè ha viscut molts anys al Marroc. sin:  saber
  • Percebre o distingir una cosa com a diferent d'altres coses: el seu gos coneix el soroll de les seves passes a l'escala.