Definicions Català

  • Comú a tots els membres d'una comunitat o que té relació amb un grup de persones: hi ha un jardí comunitari per a tots els veïns de l'edifici. sin:  comunal
  • De la Unió Europea o que té relació amb aquesta comunitat econòmica que està formada per diversos països d'Europa.