Definicions Català

  • Sistema polític i econòmic que es basa en la idea que en una organització social no existeix la propietat privada ni la diferència de classes ja que els mitjans de producció són regulats pel govern, que distribueix els béns de manera justa.