Definicions Català

  • Escrit o missatge per comunicar alguna cosa, especialment el que s'envia a un mitjà de comunicació: l'emissora de ràdio a rebut un comunicat dels ecologistes. sin:  comunicació