Definicions Català

  • Fer saber a una o més persones una notícia o una informació: m'han comunicat que he aprovat l'examen. sin:  anunciar,  manifestar
  • Unir o relacionar dos llocs o espais: un camí forestal comunica els dos pobles.
  • Fer, el telèfon, un senyal que indica que la línia està ocupada: he telefonat cinc vegades i les cinc comunica.
  • comunicar-se  Tenir tracte o relació amb algú: per fer bé la feina és important que ens comuniquem sovint amb els companys.