Definicions Català

  • Manifestació d'alguna cosa a una altra o altres persones: els mitjans de comunicació ens informen del que passa en el món.
  • Escrit que comunica alguna cosa important a algú. sin:  comunicat
  • Tracte o relació entre dues o més persones: entre el Miquel i jo hi ha comunicació gràcies al correu electrònic. sin:  contacte
  • Text breu sobre un tema científic que es presenta en un congrés: avui fan una comunicació sobre genètica.
  • comunicacions  Conjunt de mitjans que serveixen per posar en contacte llocs o persones, especialment, els serveis de correus, telèfon, telègraf i fax i vies de comunicació com carreteres, ferrocarrils, etc: antigament no hi havia tantes comunicacions com a l'actualitat.