Definicions Català

  • Que pertany a dues o més persones o coses o que té relació amb elles. sin:  comú
  • Comú a tots els membres d'una comunitat, especialment als d'un municipi: boscos comunals; camins comunals. sin:  comunitari