Definicions Català

  • Vàter que no té aigua corrent ni està connectat a cap claveguera: hem estat en una masia que encara tenia comuna. sin:  latrina
  • Conjunt de persones que viuen i treballen juntes, en una comunitat separada de la societat organitzada, i que comparteixen propietats i responsabilitats: als anys setanta del segle XX van aparèixer moltes comunes de hippies.
  • Que pertany a dues o més persones o coses o que té relació amb elles: la reproducció és una característica comuna en tots els éssers vius. sin:  col·lectiu,  comunal
  • Que és normal, freqüent o abundant: els pins són molt comuns als boscos mediterranis. sin:  corrent,  usual
  • Conjunt de persones que formen una comunitat.
  • La majoria de la gent: el comú de la gent busca la felicitat.