Definicions Català

  • Que pot ser comptat: els arbres són comptables i, en canvi, la felicitat és incomptable.
  • Que té relació amb la comptablilitat: una operació comptable.
  • Persona que és responsable de la comptabilitat econòmica d'una empresa.