Definicions Català

  • Prova o confirmació del fet que alguna cosa és veritat o funciona bé: venim a fer la comprovació de la instal.lació del gas.