Definicions Català

  • Obligació o responsabilitat de fer alguna cosa: en temps d'eleccions els polítics assumeixen molts compromisos.
  • Situació difícil o complicada: s'han trobat en el compromís d'haver d'acusar el seu company.
  • Acord que prenen dues parts enfrontades de reduir les seves demandes o canviar les seves opinions per tal d'arribar a una entesa: compromís de pau. sin:  pacte