Definicions Català

  • Fet d'assimilar amb claredat una cosa que es diu, que es fa o que succeeix; la capacitat que té una persona per fer-ho: la comprensió del text és fonamental per a l'estudi.
  • Actitud tolerant i respectuosa cap als sentiments o els actes d'altres persones: va mostrar molta comprensió amb els nens que havien trencat el vidre i no els va renyar. sin:  tolerància