Definicions Català

  • Fer-se una idea clara d'alguna cosa que es diu, que es fa o que succeeix: no comprenc per què vas fer allò. sin:  entendre
  • Contenir o incloure alguna cosa com a part d'un conjunt: l'examen comprèn tres parts.