Definicions Català

  • Obtenció d'una cosa a canvi de diners: la compra d'un pis. sin:  adquisició
  • Conjunt de coses que s'obtenen a canvi de diners, especialment dels productes de menjar que s'adquireixen per al consum diari: avui ja he fet la compra.