Definicions Català

  • Manera d'actuar d'una persona: es una noia molt tranquil·la i té un bon comportament. sin:  conducta