Definicions Català

  • Que compon o forma part d'un conjunt o d'un tot: les parts components d'un conjunt. sin:  constituent
  • Persona o cosa que forma part d'un grup o d'un conjunt: els components d'una banda de música.