Definicions Català

  • Acció que es fa perquè és una obligació, una promesa o una ordre: compliment d'un encàrrec; compliment d'un deure.
  • Expressió cerimoniosa de salutació, de respecte, etc. amb què se satisfà l'orgull o la vanitat d'algú: tothom li diu compliments pel seu pentinat nou. sin:  afalac,  salutació