Definicions Català

  • Que és format per molts elements o moltes parts: aquesta màquina em sembla molt complicada. sin:  complex
  • Que és difícil d'entendre o d'explicar: una fórmula química complicada. sin:  complex