Definicions Català

  • Que està format per molts elements o moltes parts: una oració molt complexa. sin:  complicat
  • Que és difícil d'entendre o d'explicar: realitza càlculs matemàtics molt complexos. sin:  complicat
  • Conjunt d'idees o sentiments desfavorables que una persona té en el seu subconscient i que influeixen en la seva manera de ser i d'actuar: la Maria té alguns complexos perquè creu que no és intel·ligent ni simpàtica.