Definisi Catalan

  • Sentiment de compartir la pena i el sofriment d'una altra persona que pateix un mal: sentir compassió per les persones malaltes. sin:  commiseració,  misericòrdia,  pietat