Definicions Català

  • Proximitat de les persones, els animals o les coses que estan juntes en un mateix lloc i moment: quan estem malalts ens agrada tenir companyia.
  • Persona o persones que acompanyen a una altra o altres: estar en bona companyia.
  • Grup de persones que formen una societat o una organització amb un objectiu: companyia d'assegurances; companyia hidroelèctrica. sin:  empresa
  • Grup de persones que es dediquen a representar un espectacle artístic: una companyia de circ; una companyia de teatre.
  • Conjunt de seccions d'un exèrcit que actua sota les ordres d'un capità: aquests soldats pertanyen a la cinquena companyia.