Definicions Català

  • Instrument per dibuixar arcs i circumferències i per mesurar distàncies que està format per dues peces llargues acabades en punta i unides per un dels extrems, per on es poden obrir i tancar: a la classe de dibuix hem après a fer servir el compàs.
  • música Període de temps que constitueix una unitat en una composició musical i que en una partitura apareix separat dels altres períodes de la mateixa durada per una línia vertical sobre del pentagrama: el pianista es va equivocar en el desè compàs.