Definicions Català

  • Acte de fer memòria d'una persona o d'un fetReconèixer el valor, el mèrit, etc., d'algú o d'alguna cosa. sin:  record