Definicions Català

  • Del comerç o que té relació amb aquesta activitat: un centre comercial; el departament comercial d'una empresa.